تا 10 در صد تخفیف برای شما

برای ثبت نام دامنه تا امروز

مزایای هاست و خدمات ما

فایر وال

محافظت از هاست شما با فایر وال پیشرفته ضد هک

توضیحات بیشتر

گواهی SSL

صدور گواهی نامه SSL جهت دامنه های ir و بین الملل (com , ... ).با استفاده از گواهینامه امنیتی سایت خود را امن سازید .

توضیحات بیشتر

آنالیز داده ها

انالیز حرفه ای داده های شما

View Details

محافظت از داده ها

محافظت امن از داده های شما

توضیحات بیشتر
دامنه یکساله دوساله 10 ساله تمدید انتقال Whois cPanel Access سفارش
.com 75000 تومان 75000 تومان 75000 تومان 75000 تومان 75000 تومان $2.00 $2.00 سفارش
.net 75000 تومان 75000 تومان 75000 تومان 75000 تومان 75000 تومان $2.00 $2.00 سفارش
.org 75000 تومان 75000 تومان 75000 تومان 75000 تومان 75000 تومان $2.00 $2.00 سفارش
.edu 75000 تومان 75000 تومان 75000 تومان 75000 تومان 75000 تومان $2.00 $2.00 سفارش
.guru 75000 تومان 75000 تومان 75000 تومان 75000 تومان 75000 تومان $2.00 $2.00 سفارش
.biz 75000 تومان 75000 تومان 75000 تومان 75000 تومان 75000 تومان $2.00 $2.00 سفارش
.us 75000 تومان 75000 تومان 75000 تومان 75000 تومان 75000 تومان $2.00 $2.00 سفارش

متداول ترین سئوالات در مورد دامنه

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptates illum aspernatur odio similique voluptatibus itaque magni dicta quasi nesciunt. Possimus animi in, voluptatem facere sint aut quibusdam expedita. Voluptates, laudantium.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt aliquam cumque praesentium iusto delectus rem officia quas quos tempore quaerat laudantium incidunt minus, quae veniam itaque expedita voluptatum perspiciatis adipisci!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptates illum aspernatur odio similique voluptatibus itaque magni dicta quasi nesciunt. Possimus animi in, voluptatem facere sint aut quibusdam expedita. Voluptates, laudantium.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt aliquam cumque praesentium iusto delectus rem officia quas quos tempore quaerat laudantium incidunt minus, quae veniam itaque expedita voluptatum perspiciatis adipisci!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptates illum aspernatur odio similique voluptatibus itaque magni dicta quasi nesciunt. Possimus animi in, voluptatem facere sint aut quibusdam expedita. Voluptates, laudantium.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt aliquam cumque praesentium iusto delectus rem officia quas quos tempore quaerat laudantium incidunt minus, quae veniam itaque expedita voluptatum perspiciatis adipisci!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptates illum aspernatur odio similique voluptatibus itaque magni dicta quasi nesciunt. Possimus animi in, voluptatem facere sint aut quibusdam expedita. Voluptates, laudantium.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt aliquam cumque praesentium iusto delectus rem officia quas quos tempore quaerat laudantium incidunt minus, quae veniam itaque expedita voluptatum perspiciatis adipisci!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptates illum aspernatur odio similique voluptatibus itaque magni dicta quasi nesciunt. Possimus animi in, voluptatem facere sint aut quibusdam expedita. Voluptates, laudantium.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt aliquam cumque praesentium iusto delectus rem officia quas quos tempore quaerat laudantium incidunt minus, quae veniam itaque expedita voluptatum perspiciatis adipisci!